สรุปพื้นที่ผุดท่าเรือเฟอร์รี่ ต.ค.นี้

Tickets.co.th  

10 มีนาคม 2559 

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ว่าที่ผ่านมากรมเจ้าท่า (จท.) ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสรุปรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี 2558-2559 จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อศึกษาโครงการดังกล่าว โดยในการประชุมได้มีการรายงานรายละเอียดโครงการครั้งที่ 1 ซึ่งที่ปรึกษาได้เสนอพื้นที่ทางเลือกเบื้องต้น ในส่วนพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก ประกอบด้วย ทางเลือก E-1 ท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทางเลือก E-2 ท่าเรือแหลมฉบัง (A1) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทางเลือก E-3 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) อ.เมืองพัทยา และทางเลือก E-4 ท่าเรือจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่วนพื้นที่ทางเลือกชายฝั่งด้านตะวันตก ประกอบด้วย ทางเลือก W-1 พื้นที่ปากร่องน้ำ บจก.ชลประทานซีเมนต์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทางเลือก W-2 พื้นที่วัดไทรย้อย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และทางเลือก W-3 ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เขต ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องศึกษาความต้องการขนส่งสินค้า ความต้องการการใช้บริการผู้โดยสารเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ

"ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้มีรายงานพื้นที่ทางเลือกของทั้ง 2 ฝั่ง ในเส้นทาง EAST-WEST FERRY มาเพื่อรับทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม จะมีรายงานความคืบหน้าถึงผลการศึกษาอีกในครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมแบบฉบับสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2559 หากรายงานการศึกษามีความเหมาะสมแล้ว กรมเจ้าท่าจะพิจารณาดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือต่อไป ทั้งนี้ หากการศึกษาสรุปได้เร็วกว่ากำหนดก็จะได้ประโยชน์เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานให้ศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง อาจจะเป็นลักษณะรัฐบาลลงทุนเรื่องของสถานที่ก่อสร้าง ส่วนเอกชนก็เป็นผู้ลงทุนเรื่องงบประมาณ ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดประชุมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและนักลงทุน (มาร์เก็ตติ้งซาวดิ้ง) ซึ่งมองว่าหลังเดือน พ.ค. จะสามารถดำเนินการได้" นายออมสิน กล่าว


ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


Tickets.co.th จองตั๋วรถทัวร์ และเรือเฟอร์รี่ออนไลน์ที่ง่าย และคุ้มค่าที่สุด


EmoticonEmoticon